Llongyfarchiadau / Congratulations

Llongyfrachiadau i Eiri Haf, blwyddyn 5 am gael cynnig  swydd llawforwyn yn seremoniau gorseddol Eisteddfod Wrecsam. Bu rhaid i Eiri Haf mynd am glyweliad.Mae hyn yn golygu cymryd rhan yn seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Wrecsam ar 26 Ebrill 2024, ac mewn 5 seremoni yn ystod  yr Eisteddfod  ei hun ym mis Awst 2025. Llongyfarchiadau mawr iddi.

Congratulations to Eiri Haf, year 5 having been offered the role of handmaiden at the Wrexham Eisteddfod enthronement ceremonies after a recent audition.
This means taking part in the Wrexham Eisteddfod Announcing ceremony on 26 April 2024, and in 5 ceremonies during the Eisteddfod itself in August 2025.
Congratulations Eiri Haf.