Llongyfarchiadau – Congratulations

Llongyfarchiadau enfawr i Taema Tattum o Flwyddyn 4 am ennill cystadleuaeth dylunio archarwr ar gyfer cylchgrawn Mellten. Roedd plant dros Gymru gyfan wedi cystadlu ac rydym yn falch iawn o Taema am gipio’r wobr gyntaf!

A huge congratulations to Taema Tattum from Blwyddyn 4 for winning a competition for designing a superhero for the Mellten Magazine. Children from all over Wales took part in the competition and we are very proud of Taema for winning the first prize!