Llun unigol/teulu  –  Tempest –  Individual/family photo

Annwyl Riant

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, os dymunwch archebu llun/lluniau bydd angen dychwelyd ffurflen archeb eich plentyn yn ôl i’r ysgol erbyn Dydd Mercher 19/6/19.

Dear Parent

Unless you have done already, if you would like to order the photo/photograph‘s you will need to return your child’s order form to school by Wednesday, 19/6/19.