Llun Ysgol Gyfan – Whole School Photograph

Llun Ysgol Gyfan

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Rydym yn falch i adael i chi wybod bydd ffotograffydd o gwmni Tempest yn dod i’r ysgol ddydd Mawrth, Mehefin 14eg i dynnu llun ysgol gyfan, disgyblion a staff.

Mae’n bwysig i bawb ddod i’r ysgol yn brydlon gan fod angen dechrau gosod pawb yn eu lle o 9 o’r gloch. Dylai’r disgyblion wisgo gwisg ysgol.

Dyma’r tro cyntaf ers 2013 i ni gael y cyfle i gael llun pawb efo’i gilydd a byddwn yn gobeithio cael gwneud pob 10 mlynedd o hyn ymlaen.

Bydd cyfle i brynu copi o’r llun a byddwn yn rhannu linc gyda mwy o wybodaeth trwy e-bost wythnos nesa.

Diolch yn fawr

Whole School Photograph

Dear parents/carers,

We are pleased to let you know the photographer from Tempest will be in school on Tuesday, June 14th to take a photograph of the whole school, students and staff.

It’s important that everyone arrives in school promptly on the day as the setting up for the photograph will start at 9am.  School uniform to be worn.

This will be the first time since 2013 that we have been able to have this opportunity and we plan to repeat every 10 years or so.

You will be able to purchase a copy of the photograph and a link will be sent with more information in due course via email.

Thank you

Osian Jones
Pennaeth/Headteacher