LLUN YSGOL – TEMPEST – SCHOOL PHOTO

Llun Ysol Gyfan

Nodyn i atgoffa – Pwysig i bawb ddod i’r ysgol yn brydlon yfory gan fod angen dechrau gosod pawb yn eu lle o 9 o’r gloch. Dylai’r disgyblion wisgo gwisg ysgol.

Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad.

Whole School Photograph

A reminder – Everyone to arrive in school promptly tomorrow as the setting up for the photograph will start at 9am.  School uniform to be worn.

Thank you for your cooperation