Lluniau Tempest Photos

Annwyl Riant
Os nad ydych wedi gwneud yn barod, mae angen dychwelyd y ffurflen archeb llun/lluniau yn ôl i’r ysgol erbyn Dydd Mawrth, 12fed o Fehefin.

Dear Parent
If you have not done so already, please return your photograph/s order form to school by Tuesday, June 12th.