Lluniau Ysgol – School Photographs

NODYN I ATGOFFA:

Bydd ffotograffydd o gwmni Tempest yn dod i’r ysgol ddydd Mawrth, Mai 24ain i dynnu lluniau’r disgyblion.  Bydd angen gwisgo gwisg ysgol os gwelwch yn dda.

REMINDER NOTE

The photographer from Tempest will be in school on Tuesday, May 24th to take pictures of the students.  School uniform should be worn.