LLUNIAU YSGOL – TEMPEST – SCHOOL PHOTOGRAPHS

ATGOFFA 

Lluniau Ysgol – School Photographs

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Bydd ffotograffydd o gwmni Tempest yn dod i’r ysgol ddydd Gwener, Mai 10fed i dynnu lluniau’r disgyblion.

Mi fydd cyfle i bawb gael llun unigol a llun gyda brodyr a chwiorydd o fewn yr ysgol – gwneir hyn yn ystod y dydd.

Os nad ydych am i’ch plentyn gael tynnu ei lun/llun gyda brawd/chwaer a wnewch chi gysylltu â’r swyddfa 01978269580.

DYLAI’R DISGYBLION WISGO GWISG YSGOL.

Diolch yn fawr

 

REMINDER

Dear parents/carers,

 The photographer from Tempest will be in school on Friday, May 10th to take pictures of students.

 There is an opportunity for all to have an individual photo and a picture taken with siblings within the school, this will be done during the day.  

 If you’d prefer not have a photo with siblings please contact school reception 01978269580.

THE PUPILS SHOULD WEAR SCHOOL UNIFORM.

 Thank you