Llysgenhadon – Y Wobr Arian / The Silver Award – Welsh Ambassadors

Y Wobr Arian / The Silver Award
P’nawn ddoe, aeth Llysgenhadon o Flwyddyn 5 i seremoni gwobrwyo’r Siarter Iaith yn Linden House yn yr Wyddgrug. Yno cawsom newyddion cyffrous ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn ennill y wobr Arian ar gyfer yr ysgol y flwyddyn diwethaf.
Mi wnaeth y disgyblion hefyd gyflwyniad ardderchog yn amlinellu’r holl bethau da yr ydym yn ei wneud yma i hybu’r defnydd o Gymraeg. Roedd llawer iawn o ganmoliaeth iddynt am siarad yn wych o flaen gynulleidfa o swyddogion pwysig.
Eleni rydym yn anelu at y wobr Aur a dwi’n siŵr bydd y Llysgenhadon Ysgol Bro Alun yn weithgar iawn unwaith eto eleni.
Da iawn yn wir!
Yesterday afternoon, our Welsh Ambassadors from Year 5 attended the Language Charter award ceremony at Linden House in Mold. We were delighted to receive the exciting news that we had been successful in winning the Silver Award for our efforts during the last school year.
The pupils took part and shared a presentation outlining all the positive activities that we are doing here in school to promote the use of Welsh language. The pupils were praised as they spoke very well in front of a large audients of important people.
This year we are aiming for the Gold award and I’m sure the Welsh Ambassadors will work hard again this year.
Well done indeed!