MABOLGAMPAU Dyddiad newydd / SPORTS DAY New date

Diwrnod Mabolgampau – dyddiad Newydd 21ain o Fehefin!

Mae’r dyddiad wedi newid a dyma fydd trefn y dydd:

9:15am                 Meithrin a Derbyn

10:30am              Blwyddyn 1 a 2

12:45pm              Blwyddyn 3 a 4

2pm                       Blwyddyn 5 a 6

Mae dyddiad arall ar gyfer 28/6 wedi’i bennu os oes ei angen.

 

 Sports Day – new date 21st of June!

We have moved the date and the day will be as follows:

9:15am                 Nursery and Reception

10:30am              Years 1 and 2

12:45pm              Years 3 and 4

2pm                       Years 5 and 6

 An alternative date of the 28/6 has been set if needed.