Mabolgampau / Sports Day

Mae dyddiad mabolgampau yr ysgol wedi cael ei osod – Dydd Iau, Gorffennaf 5ed.

BORE: Dosbarth Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Cylch, dechrau 9:30am, byddwn wedi gorffen erbyn amser cinio.

PNAWN: Blwyddyn 2, 3 a 4 dechrau 1:15pm

Bydd mwy o fanylion yn cael eu hanfon adref yn nes at yr amser.

 

The date for this year’s Sports Day has been arranged – Thursday, July 5th.

MORNING: Nursery, Reception, Year 1 Classes plus Cylch, start at 9:30am, we will be finished by lunchtime.

AFTERNOON: Year 2, 3 and 4, start at 1:15pm

More details will be sent home closer to the date.