Mabolgampau – Sports Day

HELP!  Mae’n addo tywydd poeth iawn trwy’r wythnos.  A fedrwch chi roi benthyg i ni “pop-up gazebos”, parasolau ayyb i gysgodi’r plant yn ystod y mabolgampau. Os ydych yn fodlon rhoi benthyg un i’r ysgol ar gyfer y diwrnod, a fuasech cystal â gadael i’r swyddfa wybod cyn bore Dydd Iau os gwelwch yn dda?

Cofiwch sicrhau fod gan eich plentyn ddigon o ddiod ac eli haul ar gyfer y diwrnod yn ogystal â het a sbectol haul os yn bosib.

Byddwch yn ddiogel yn yr haul – Diolch!

HELP! The weather is forecast to be hot and sunny all week.  To provide as much shade as possible we’re looking to borrow some pop-up gazebos and parasols for Thursday’s Sports Day!  If you are willing for us to borrow one for the day, please could you let the office know before Thursday morning?

Please ensure your child has a bottle of water, sun screen, hat and if possible sun glasses on the day.

Please be safe in the sun, Thank you!