Mabolgampau / Sports Day DYDD GWENER – 7/7/17 – FRIDAY

Mabolgampau / Sports Day
DYDD GWENER – 7/7/17 – FRIDAY

Annwyl rieni,

Hoffwn ymddiheuro am y camgymeriad ynglŷn â threfniadau’r mabolgampau ar gyfer Blwyddyn 1 yfory. Rydym wedi addasu’r amserlen fel bod Blwyddyn 1 yn cystadlu yn y bore ac yn y prynhawn.

Gobeithiwn bydd y trefniadau newydd yn datrys unrhyw broblem a achoswyd.

I gadarnhau:

BORE: Cylch Meithrin, Meithrin , Derbyn a Blwyddyn 1, dechrau 9:45am, byddwn wedi gorffen erbyn amser cinio.

PNAWN: Blwyddyn 1, 2, a 3 dechrau 1:15pm

Dear parents,

We would like to apologise for the error regarding the sports day for Year 1 pupils tomorrow. We have adapted the timetable to ensure that Year 1 will be competing in the morning and afternoon.

We hope that the new arrangements resolve any problems caused.

To confirm:

MORNING: Cylch Meithrin, Nursery, Reception and Yr1, start at 9:45am, we will be finished by lunchtime.

AFTERNOON: Year 1, 2 + 3 start at 1:15pm