BRAN, DRUDWEN A PIODEN / RECEPTION + YR 1

BRAN, DRUDWEN A PIODEN / RECEPTION + YR 1 Bydd angen dillad actio disgyblion blwyddyn 1 a derbyn yn yr ysgol yfory ( dydd Gwener 6/12/19) Mae llythyr gwisg wedi ei anfon adre ers pythefnos.   The costumes for year 1 and reception pupils need to be in school tomorrow (Friday 6/12/19) A letter was … Read more

Presenoldeb Medi i Tachwedd / September to November attendance

Dyma bresenoldeb yr ysgol  o Medi i Tachwedd Below is the school’s attendance for September to November Dosbarth Dryw (Meithrin Bore) – 91.9% Dosbarth Robin Goch (Meithrin Prynhawn) – 93.5% Dosbarth Pioden (D/1) – 95.1% Dosbarth Bran (D/1) – 94.8% Dosbarth Drudwen (D/1) – 95.1% Dosbarth Alarch (Bl 2) – 95.4% Dosbarth Gwennol (Bl 3) – 97.6% Dosbarth Tylluan (Bl 4) – 93.8% … Read more

Dillad sbar / Spare clothes

Os oes gan unrhyw un ddillad mae eich plentyn wedi cael eu benthyg o’r ysgol am unrhyw reswm e.e. ar ol cael mwd ar eu dillad ysgol arferol, a wnewch chi eu dychwelyd i’r ysgol ogydd? Diolch yn fawr. If you have clothes that your child has borrowed from the school from any reason i.e. … Read more