Gig Gwilym / Gig by Gwilym

Cafwyd prynhawn arbennig yn yr ysgol heddiw gyda’r band Gwilym yn chwarae dwy set yn y neuadd! Roedd hyn i gyd fynd efo #Dydd Miwsig Cymru yfory. Roedd y plant wedi cyffroi’n lan pan gawasnt wybod am hyn yn y gwasanaeth y bore ‘ma a wedi gwirioni cael gwylio’r band. Diolch i Owain o’r Urdd … Read more

Maes Parcio / Car Park

Bore da!  Gan fod y maes parcio yn beryglus o lithrig unwaith eto heddiw, am resymau diogelwch amlwg, gofynwn i chi beidio dod arno efo’ch ceir  er mwyn lleihau y nifer o gerbydau sydd yno. A wnewch chi basio’r neges yma ymlaen i unrhyw neiniau / teidiau ayyb sy’n dod a’r plant i’r ysgol. A … Read more

Clwb yr Urdd / Urdd Club

Nodyn i’ch hysbysu na fydd Clwb yr Urdd yn cael ei gynnal heno. Bydd y Clwb Ar Ol Ysgol ymlaen fel arfer. A note to let you know that the Urdd Club has been cancelled for tonight. The After School Club is open as usual.

Eira / Snow

Cymrwch ofal ac eich amser i gyrraedd yr ysgol bore ‘ma! Gan fod y maes parcio yn beryglus o lithrig unwaith eto heddiw, am resymau diogelwch amlwg, gofynwn yn garedig i chi beidio dod arno efo’ch ceir y bore ‘ma er mwyn lleihau y nifer o gerbydau sydd yno. A wnewch chi basio’r neges yma … Read more