Bl1 a 2 Clwb Dwylo Prysur yr 1+ 2

Bydd Clwb Dwylo Prysur yn cychwyn i blant Blwyddyn 1 a 2 ar ôl ysgol nos Fercher yma. Bydd y clwb yn cychwyn am 3:15 ac yn gorffen am 4:00. The Dwylo Prysur club for Years 1 and 2 will be starting this Wednesday. The club will start at 3:15 and finish at 4:00.

Sioe Cyw 12/12/17

Rydym newydd glywed fod Sioe Cyw yfory wedi ei chanslo yn Ysgol Rhiwabon. Roedd disgyblion Derbyn, Bl 1 a 2 fod mynychu. Bydd trefniadau cinio felly fel unrhyw ddiwrnod arferol. Byddwn yn cysylltu fory a’r cwmni tocynnau ynglyn ac unrhyw ad-daliadau. We’ve just been informed that tomorrow’s Cyw show at Ruabon school has been cancelled. … Read more

Mabolgampau / Sports Day DYDD GWENER – 7/7/17 – FRIDAY

Mabolgampau / Sports Day DYDD GWENER – 7/7/17 – FRIDAY Annwyl rieni, Hoffwn ymddiheuro am y camgymeriad ynglŷn â threfniadau’r mabolgampau ar gyfer Blwyddyn 1 yfory. Rydym wedi addasu’r amserlen fel bod Blwyddyn 1 yn cystadlu yn y bore ac yn y prynhawn. Gobeithiwn bydd y trefniadau newydd yn datrys unrhyw broblem a achoswyd. I … Read more

Categories BL1