Amserlen Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod Timetable

I’r rhai sy’n cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd / For those competing in the Urdd Area Eisteddfod Am resymau y tu allan i’w rheolaeth, mae’r Urdd wedi gorfod gwneud ychydig o newidiadau i amserlen Eisteddfod Cylch yr Urdd dydd Sadwrn. Mae’r fersiwn ddiwygeiedig o’r amserlen rhagbrofion ac eisteddfod y prynhawn isod. Due to circumstances … Read more

Ysgol ar gau / School closed

Bydd yr ysgol ar gau heddiw oherwydd y tywydd – mae nifer o staff sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac uchel yn methu cyrraedd. Gan ystyried y rhagolygon o eira trwm am  y diwrnod, mae’n rhaid ystyried diogelwch disgyblion, rhieni, teuluoedd a staff yn gorfod teithio am weddill y diwnod. Bydd gweithgareddau yn cael eu … Read more