Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service

Gan nad yden yn gallu eich gwahodd i’r ysgol ar gyfer ein Gwasanaeth Diolchgarwch eleni, mae pob dosbarth wedi paratoi eu gwasanaeth byr eu hunian. Mae gwasanaeth pob dosbarth newydd gael eu ebostio atoch heno – mwynhewch y gwylio a’r gwrando! Os nad ydech wedi derbyn ebost efo dolen i’r gwasanaeth, gwiriwch eich ffeil sothach; … Read more

Cyfnod Atal y Coronafeirws / Coronavirus circuit break

Mae’n siwr eich bod yn ymwybodol fod Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi cyfnod clos dros dro o ddydd Gwener yma tan 9 Tachwedd. Isod mae dolen i ddatganiad i gwestiynau cyffredinol am y cyfnod clo gan gynnwys sut mae hyn yn effeithio ar ofal plant ac ysgolion. https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin   You will most probably be aware … Read more

Maes Parcio’r Ysgol / School Car Park

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i chi am eich cydweithrediad ers dechrau Medi yn dilyn ein cais i chi beidio parcio ym maes parcio’r ysgol. Mae hi’n llawer mwy diogel yno erbyn hyn. Cofiwch mai dim ond dalwyr bathodyn glas ac unrhyw un sydd wedi cael caniatad penodol i barcio yno sydd i wneud, gan … Read more

Nodyn atgoffa nosweithiau rhieni / Parent evenings reminder note

Cofiwch lenwi’r holidaur nosweithiau rhieni erbyn 3:00 yfory (dydd Llun 12fed) i ni fedru cwblhau trefniadau y nosweithiau! A reminder to complete the parent evenings questionnaire by 3:00pm tomorrow (Monday 12th) so that we can complete the necessary arrangements! https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k6HnSJcp6WVIm5COcQs5eT5UMjc1WUE0NzBSODRZUUpGVUhEQk8xMlNHMi4u

Holiadur noson rieni / Parent evenings questionairre

Yn dilyn llythyr ddoe ynghlyn a nosweithiau rhieni y tymor yma, isod mae dolen i’r holiadur sydd angen cael ei gwblhau, erbyn 3:00pm, dydd Llun, Hydref 12fed. Following yesterday’s letter regarding this term’s parent evenings, below is a link to the questionnaire that needs to be completed by 3:00pm on Monday, October 12th. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k6HnSJcp6WVIm5COcQs5eT5UMjc1WUE0NzBSODRZUUpGVUhEQk8xMlNHMi4u