Mabolgampau / Sports Day DYDD GWENER – 7/7/17 – FRIDAY

Mabolgampau / Sports Day DYDD GWENER – 7/7/17 – FRIDAY Annwyl rieni, Hoffwn ymddiheuro am y camgymeriad ynglŷn â threfniadau’r mabolgampau ar gyfer Blwyddyn 1 yfory. Rydym wedi addasu’r amserlen fel bod Blwyddyn 1 yn cystadlu yn y bore ac yn y prynhawn. Gobeithiwn bydd y trefniadau newydd yn datrys unrhyw broblem a achoswyd. I … Read more

Categories BL1

BL 1 A 2 CLWB URDD – YR 1 & 2 CLWB URDD 1/3/17

YN ANFFODUS, OHERWYDD SALWCH STAFF, NI FYDD POSIB CYNNAL CLWB YR URDD I BLANT BL1 A 2 NOS YFORY, DDYDD MERCHER, 1AF O FAWRTH. (MAE CLWB AR ÔL YSGOL AR GAEL FEL ARFER). YMDDIHEURIADAU AM UNRHYW ANHAWSTER. UNFORTUNATELY, DUE TO STAFF SICKNESS, IT WILL NOT BE POSSIBLE FOR YR 1 & 2 CHILDREN TO ATTEND … Read more

Ymweliad – Jeff Rich – Visit

Ymweliad – Jeff Rich – Visit

Daeth Jeff Rich (cyn ddrymiwr Status Quo) i’r ysgol pnawn dydd Iau i roi gweithdy drymio i’r plant. Rhoddwyd cyfle i’r plant i gyd ddefnyddio’r offerynnau ac i ddysgu am offerynnau taro sy’n cael eu defnyddio ar draws y byd. Dyma rai o’r lluniau o’r prynhawn cyffroes! On Thursday afternoon Jeff Rich (ex drummer with … Read more