Ffurflenni imiwneiddio ffliw / Flu Immunisation Forms

Dosbarth Derbyn i Bl 6 – Os gwelwch yn dda, a wnewch chi sicrhau eich bod wedi dychwelyd y ffurflenni imiwneiddio ffliw, a ddosbarthwyd cyn yr haf, i’r ysgol erbyn  PETH CYNTAF BORE FORY! Mae angen i ffurflenni pob plentyn gael eu dychwelyd, os ydech yn cydsynio i’ch plentyn gael ei imiwneiddio ai peidio. Mae ffurflenni … Read more

Gorchuddion wyneb / Face coverings

Gyda niferoedd achosion Covid-19 yn cynyddu yn ysgolion Wrecsam a wnewch chi os gwelwch yn dda wisgo gorchudd wyneb wrth ollwng a chasglu eich plant yn yr ysgol ac os yn dod i mewn i’r adeilad, gan gynnwys at y swyddfa os gwelwch yn dda. A wnewch chi basio’r neges yma ymlaen i bawb sy’n … Read more

Neges gan y CRhA / Message from the PTA

Cynhelir carnifal Bradley dydd Sadwrn Medi 18fed a mae’r CRhA am gael bwrdd yno yn gwerthu cacennau er mwyn codi arian. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu ar y diwrnod ac am gyfraniadau o gacennau, donuts ayyb. Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw help neu rodd. Diolch The Bradley carnival is next weekend on Saturday … Read more

Mis Medi / September

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn ac yn mwynhau’r gwyliau haf. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion ym mhob dosbarth o’r Derbyn i Flwyddyn 6, dydd Iau yma, Medi yr 2il. Bydd y disgyblion Meithrin newydd yn cychwyn ar y dyddiadau sydd wedi eu gyrru ddiwedd y tymor diwethaf. Bydd gwybodaeth … Read more