Mabolgampau – Sports Day

NODYN / NOTE

Trip Bl 1 – Yr 1 Trip

Cafodd Blwyddyn 1 ddiwrnod gwych ar eu ymweliad i Acwariwm Blue Planet.   Year 1 enjoyed and excellent day at the Blue Planet Aquarium.

Categories BL1

Bl1 a 2 Clwb Dwylo Prysur yr 1+ 2

Bydd Clwb Dwylo Prysur yn cychwyn i blant Blwyddyn 1 a 2 ar ôl ysgol nos Fercher yma. Bydd y clwb yn cychwyn am 3:15 ac yn gorffen am 4:00. The Dwylo Prysur club for Years 1 and 2 will be starting this Wednesday. The club will start at 3:15 and finish at 4:00.