Mabolgampau / Sports Day

Mabolgampau / Sports Day

Annwyl rieni,

Mae dyddiad mabolgampau yr ysgol wedi cael ei osod – Dydd Gwener, Gorffennaf 7fed.

BORE: Cylch Meithrin, dosbarth Meithrin a Derbyn, dechrau 9:45am, byddwn wedi gorffen erbyn amser cinio.

PNAWN: Blwyddyn 1, 2, a 3 dechrau 1:15pm

Bydd mwy o fanylion yn cael eu gyrru adref yn nes at yr amser.
Dear parents,

The date for this year’s Sports Day has been arranged – Friday, July 7th.

MORNING: Cylch Meithrin, Nursery and Reception Classes, start at 9:45am, we will be finished by lunchtime.

AFTERNOON: Year 1, 2 + 3 start at 1:15pm

More details will be sent home closer to the date.