Mabolgampau’r Urdd Fflint Maelor – Urdd Athletics Competition

I’r plant sy’n aelod o dîm athletau’r ysgol:

Mabolgampau’r Urdd wedi ei ail drefnu – DYDD LLUN 24AIN o Fehefin yn Stadiwm Athletau Queensway, Wrecsam, LL13 8UH. Bydd y mabolgampau’n cychwyn Am 9:30. Bydd yr ysgol yn gyfrifol am fynd â’r plant yno a’u dychwelyd i’r ysgol erbyn amser mynd adref. Mae croeso i chi fynychu ar y diwrnod i gefnogi!

For the children who are members of the school’s athletics team: 

The competition has been re-arranged – MONDAY, JUNE 24TH. The competition will be held at the Queensway Athletics Stadium, Wrexham, LL13 8UH. The competitions will begin at 9:30. The school will be responsible for taking your child to Queensway and returning before the end of the school day. You are very welcome to come along and support!