Mabolgampau’r Urdd/Urdd Athletics Competition

Mae’r Urdd wedi gohirio’r mabolgampau ddydd Llun, Mehefin 24ain yn Queensway oherwydd rhagolygon y tywydd. Byddwn yn eich hysbysu os oes dyddiad newydd cyn bo hir.

The Urdd have had to cancel the Athletics Competition in Queensway on Monday, June 24th due to the weather forecast. We will let you know if there is a new date as soon as we can.