Meithrin Taith Noddedig – Nursery Welly Walk

Gall pob oedolyn sydd am ymuno yn ein taith noddedig o amgylch Dyfroedd Alun bore fory ddod a’u plant i’r ysgol am 9.00 fel arfer ac yna dod yn ol i’n cyfarfod wrth giat y dosbarth Meithrin am 9.30. Diolch yn fawr Mrs Evans.

Could all adults that are joining us on our sponsored Welly Walk tomorrow please bring their children to school for 9.00 as usual and then return to meet us at the gate to the Dosbarth Meithrin at 9.30. Thank you very much Mrs Evans.