Monitro presenoldeb y disgyblion / Monitoring Pupils’ Attendance

Monitro presenoldeb y disgyblion
Targed presenoldeb awdurdod lleol Wrecsam am bresenoldeb disgyblion ydy 95%.

Wythnos diwetha mi oedd presenoldeb disgyblion Ysgol Bro Alun yn 92%.
Dros yr wythnos mi oedd 13 o ddisgyblion yn hwyr yn cyrraedd yr ysgol.

Monitoring Pupils’ Attendance
Wrexham LEA’s attendance target is 95%.

Last week Ysgol Bro Alun’s attendance was 92%.
Over the last week 13 pupils were late coming to school.