Nadolig Llawen – Merry Christmas

Hoffai’r staff ddiolch am eu hanrhegion Nadolig ar ddiwedd y tymor

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
Bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant ar ddydd Mawrth, Ionawr 9fed 2018.

The staff would like to thank you for the kind gifts at the end of term.

Merry Christmas and a Happy New Year to everyone
The school will reopen for the children on Tuesday, January 9th 2018.