Neges gan TEMPEST / Message from TEMPEST

ARCHEBU

Annwyl rieni/gofalwyr,
Ydych chi wedi archebu lluniau o’ch ysgol eto?  Nodyn i atgoffa am ddyddiad cau ar gyfer anfon eich archeb am ddim yn ôl i’r ysgol yw dydd Mercher 29 Mai 2024. Archebwch drwy’r wefan Tempest gan ddefnyddio’ch dolen unigryw www.tempest-orders.co.uk

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i archebu eich lluniau, mae croeso i chi gysylltu â Tempest ar 01736 751555 (opsiwn 3).
Llawer o ddiolch

 

ORDERS

Dear Parents/carers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Have you ordered your school photos yet? A reminder that the closing date for free delivery back to school is  Wednesday 29th May 2024.  Order through the Tempest website using your unique link or visit www.tempest-orders.co.uk 

If you need any assistance in ordering your photos, feel free to contact Tempest on 01736 751555 (option 3).

Many thanks,