Noson o Hwyl i’r Teulu – Family Fun Evening

Mae Blwyddyn 4 yn brysur yn paratoi eu stondinau ar gyfer Noson o Hwyl i’r Teulu nos Wener. Rydym yn edrych ymlaen i weld chi yno!

Year 4 have been very busy preparing their stalls for the Family Fun Evening on Friday. We’re looking forward to seeing you there!