Nosweithiau Rhieni / Parents’ Evenings

Nosweithiau Rhieni 

Dydd Llun 21/10/19(Bl2 yn unig),  Dydd Mawrth 22/10/19 a Dydd Iau 24/10/19

Bydd y nosweithiau rhieni yn cael eu cynnal yn ystod mis Hydref. Mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn.

A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai orau gennych. Mi fydd angen dewis cyn dydd Gwener 11eg o Hydref.

Os nad yw’n bosib dod i’r swyddfa, mae croeso chi ffonio.

Diolch am eich cyd-weithrediad

Ysgol Bro Alun – Parents’ Evenings

Monday 21/10/19(yr2 only), Tuesday 22/10/19 and Thursday 24/10/19

Parents’ evenings will be held during October. There will be an opportunity for you to choose a convenient day and time to visit the school to discuss your child’s progress.

We would be grateful if you could visit reception at the main entrance to note your preference. You will need to choose before Friday 11th of October.

If it is not possible for you to call at reception, you are welcome to telephone.

Thank you for your co-operation.