Nosweithiau rhieni – Parents evenings

Yn ystod wythnos 27ain o Fawrth bydd y nosweithiau rhieni yn cael eu cynnal.  Mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn.

A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai orau gennych. Mi fydd angen dewis cyn dydd Gwener 17eg o Fawrth.

Os nad yw’n bosib dod i’r swyddfa, mae croeso chi ffonio.

***************************
Parents’ evenings will be held during the week commencing 27th of March. There will be an opportunity for you to choose a convenient day and time to visit the school to discuss your child’s progress.

We would be grateful if you could visit reception at the main entrance to note your preference. You will need to choose before Friday 17th of March.

If it is not possible for you to call at reception, you are welcome to telephone.

Diolch am eich cyd-weithrediad/Thank you for your co-operation.