Partion Nadolig / Christmas parties

Yn dilyn cyhoeddiad heddiw, byddwn yn ceisio aildrefnu ein partion Nadolig er mwyn sicrhau bod pob dosbarth yn cael parti cyn y gwyliau Nadolig. Byddwn yn eich hysbysu o’r diwrnodau newydd ar gyfer wythnos nesaf yfory. Diolch.

Following today’s announcement, we will be trying to rearrange our Christmas parties to ensure that every class has their party before the Christmas break. We will inform you of the revised dates for next week tomorrow. Thanks.