Pentre Peryglon Bl5 / Y5 Dangerpoint

Mae Blwyddyn 5 wedi cael diwrnod gwerth chweil ym Mhentre Peryglon heddiw. Diolch yn fawr iawn i Gyngor Cymuned Gwersyllt am drefnu ac ariannu’r daith. Rydym wedi dysgu llawer am sut i fod yn ddiogel yn ein cartrefi ac yn y gymuned. Cafodd y plant eu canmol am eu hymddygiad gwych a’u hymatebion hyderus drwy’r dydd – da iawn chi!

Year 5 have had a fantastic day at Dangerpoint today. Thank you very much to Gwersyllt Community Council for organising and funding the trip. We have learnt so much about how to stay safe in our homes and in the community. The children were praised for their excellent behaviour and confident responses all day – well done all!