Plant Mewn Angen – Children in Need

Plant Mewn Angen Tachwedd 2017 / Children in Need November 2017.
Diolch i bawb am eich cefnogaeth eto eleni. Cawsom ddiwrnod hyfryd yn ein dillad nos a smotiog!
Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y gwnaethom £ 154.60 tuag at yr elusen eleni.
Diolch yn fawr i bawb.
Cyngor Ysgol Bro Alun

Thanks to everyone for your support again this year. We had a lovely day in our pyjamas and spotty clothes!
We are very proud to announce that we raised £154.60 towards the charity this year.
Thank you very much to everyone.
Ysgol Bro Alun’s School Council.