Pleidlais Rhieni / Parents Vote

Dydd Gwener yma byddwn yn dathlu #Dydd Miwsig Cymru yn Ysgol Bro Alun. Rydym wrthi’n gwrando ac yn mwynhau’r caneuon sydd ar restr chwarae eleni a byddwn yn pleidleisio dros ein hoff gân dydd Mercher yma.

Yn ogystal â darganfod beth yw hoff gân y disgyblion, mae’r Llysgenhadon Iaith yn awyddus iawn i ddarganfod pa drac yw ffefryn y rhieni eleni.Gofynnwn yn garedig iawn i chi gwblhau’r holiadur isod drwy ddilyn y linc.

Byddwn yn rhannu’r canlyniadau gyda phawb ar Ddydd Miwsig Cymru eleni. Diolch i chi am eich cydweithrediad.

Dyma hoff ganeuon y Llysgenhadon Iaith eleni …

 

This Friday we will be celebrating #Welsh Language Music Day at Ysgol Bro Alun. Our pupils are enjoying listening to this year’s chosen songs and will be voting for their favourite Welsh track this Wednesday.

As well as finding out which track is most popular with the pupils, the Welsh Language Ambassadors are very keen to find out which track is the most liked by our parents this year. We would appreciate if you would kindly complete the questionnaire by following the link which will help us to gather this important piece of information. We look forward to announce the results with everyone on Welsh Language Music Day this Friday. Thank you for your cooperation.

Here are our Welsh Language Ambassadors discussing their favourite tracks …

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k1IJWCHcazVNh3pYZLO8djJUMzRLNEVCWFhVVENGQlIxWFdWR1BaUTNKNC4u