PRO SKILLS FOOTBALL

Rydym newydd dderbyn galwad gan Mike PRO SOCCER, yn anffodus bydd y peldroed wedi’iw ganslo heno oherwydd y tywydd garw.

We have just received a phone call from Mike PRO SOCCER, the football is unfortunately cancelled today due to the bad weather.