Profiad Bythgofiadwy / An Unforgettable Experience

Roedd neithiwr yn sicr yn noson i’w chofio i Joshua o Ddosbarth Tylluan wrth iddo gael y cyfle i arwain tîm pêl-droed Wrecsam allan ar y cae gyda’r capten Luke Young.

Cymerodd Joshua ran mewn cystadleuaeth ac fe gafodd ei ddewis ar hap i fod yn unig fasgot y clwb.
Er gwaethaf y canlyniad, roedd yn sicr yn brofiad bythgofiadwy. Mae wedi bod yn hyfryd ei glywed yn rhannu ei brofiad heddiw.

Last night was certainly a night to remember for Joshua from Dosbarth Tylluan as he was given the opportunity to lead Wrexham football team out onto the pitch alongside captain Luke Young.
Joshua entered a competition and was picked at random to be the sole mascot for the club.
Despite the unfortunate result, it was certainly a once in a life time experience. It has been wonderful to hear him share his experience today.