Pwysig / Important

Braf oedd cael croesawu pawb yn ôl ddoe.

Ga i ddiolch i chi gyd am eich cydweithrediad gyda’r sefyllfa parcio yn ystod y cyfnodau ar ddechrau a diwedd y dydd.

O hyn ymlaen ni fyddwch yn derbyn slip gyda neges bod eich plentyn wedi brifo mi fyddwn yn gyrru neges ar SeeSaw. Felly mae’n holl bwysig i chi sicrhau eich bod wedi lawrlwytho’r ap i dderbyn y negeseuon pwysig yma. Cysylltwch gyda’r ysgol os oes angen cymorth arnoch chi.  Byddwn yn parhau i ffonio i roi gwybod i chi am anafiadau i’r pen neu salwch ac anaf mwy difrifol.

 

It was lovely to welcome everyone back yesterday.

I would like to thank you for your cooperation with the parking at the beginning and end of the day.

Please note that you will no longer be receiving a first aid slip with you child but a message will be sent on Seesaw. Therefore it is really important that you download the app so that you get these important messages. Please contact school if you need help with this.  We will continue to telephone to inform you of head injuries or more serious injury or illness.