PWYSIG! – PRO SKILLS – IMPORTANT!

GWERSI PRO SKILLS HEDDIW WEDI EI OHIRIO OHERWYDD Y TYWYDD.  A WNEWCH CHI GASGLU EICH PLENTYN O’R YSGOL AM 3:15PM 

(CLWB AR ÔL YSGOL AR GAEL FEL ARFER). 

PRO SKILLS WILL BE POSTONED THIS AFTERNOON DUE TO THE WEATHER. PLEASE ARRANGE TO COLLECT YOUR CHILD FROM SCHOOL AT 3:15PM

(AFTER SCHOOL CLUB IS AVAILABLE).