Santes Dwynwen 25/1/17 – Wrexham Leader

Ddoe daeth y Leader i’r ysgol i gymryd lluniau’r plant yn dangos eu cariad wrth wneud crefftau a choginio i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen (mae’r Leader ar werth mewn shopau lleol heddiw).

Yesterday the Leader came to school to take pictures of the children expressing their love by baking and making crafts to celebrate Santes Dwynwen day (the Leader is on sale today in local shops).