Seremoni Cyhoeddi’r Eisteddfod Genedlaethol / National Eisteddfod Proclamation

Hoffem longyfarch Eiri-Haf, Gruffydd a Steffan am eu cyfraniad i’r seremoni’r cyhoeddi’r Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos diwethaf. Dyma luniau hyfryd o’r 3 disgybl yn cymryd rhan yn y seremoni draddodiadol. Rydym yn falch iawn ohonoch chi.

We would like to congratulate Eiri-Haf, Gruffydd and Steffan for their contribution to last week’s National Eisteddfod Proclamation. Here are some fantastic pictures of the 3 pupils taking part in the traditional ceremony. We are very proud of you.