Seremoni Wobrwyo Siarter Iaith/Siarter Iaith Award Ceremony

Llongyfarchiadau mawr i bawb ym Mro Alun – rydym yn falch iawn ein bod wedi ennill gwobr efydd y Siarter Iaith am ein gwaith yn hybu’r iaith Gymraeg yn yr ysgol. Aeth Teejay ac Evie o Flwyddyn 4 i’r Seremoni Wobrwyo i gasglu’r wobr gan Siwan Meirion o Gyngor Wrecsam. Cafodd bawb hwyl yn gwneud gweithgareddau efo’r Urdd a Menter Iaith a daeth Lois ac Oli o Heart FM i longyfarch y plant.

 

Congratulations to everyone at Bro Alun – we are very pleased that we have been awarded with the Siarter Iaith bronze award for our work promoting the Welsh language at school. Teejay and Evie from Year 4 went to the ceremony to collect the award from Siwan Meirion from Wrexham County Borough Council. Everyone had fun with the Urdd and Menter Iaith following the ceremony and Lois and Oli from Heart FM joined in the fun to congratulate the children.