Stondin Menter Blwyddyn – 3 + 4 – Fund Raising Stall

Annwyl rhieni a ffrindiau Ysgol Bro Alun,

Yma ym Mlwyddyn 3 a 4, rydym wrthi yn paratoi ar gyfer rhedeg stondin er mwyn casglu pres i brynu mwy o adnoddau ar gyfer y buarth. Bydd ein stondin ar agor tu allan o’r dosbarthiadau yn syth ar ôl ysgol ar Ddydd Gwener 15/7/22. Bydd cyfle i chi brynu cebabau ffrwythau blasus ac i rieni prynu ein gwaith celf rydym wedi bod yn brysur yn paratoi. Cost y cebabau ffrwythau bydd £1 a chost y gwaith celf fydd 50c. Rydym yn edrych ymlaen at weld pawb ar ddiwedd yr wythnos!

Oddi wrth Dosbarth Colomen, Dosbarth Gwennol a Dosbarth Tylluan.

 

Dear parents and friends of Ysgol Bro Alun,

Here in Year 3 and 4, we are preparing to open and run a stall in order to raise money to buy more equipment for the schoolyard. Our stall will be open outside of the classes straight after school on Friday 15/7/22. There will be a chance for you to buy yummy fruit kebabs and for parents to buy some artwork that we have been busy preparing. The fruit kebabs will cost £1 each and the artwork will cost 50p. We are looking forward to seeing everyone at the end of the week!

From Dosbarth Colomen, Dosbarth Gwennol and Dosbarth Tylluan.