Stondin Wythnos Llythrennedd Ariannol / Financial Literacy Week Stall

Mae criw o ferched Blwyddyn 5 wedi gweithio’n ddiflino dros yr wythnosau diwethaf yn paratoi a gwneud cynnyrch i’w gwerthu. Nod y merched yw gwneud elw er mwyn prynu hufen iâ i holl ddisgyblion yr ysgol ar ddiwedd y flwyddyn.

I gloi Wythnos Llythrennedd Ariannol yn yr ysgol, bydd y merched yn cynnal stondin yn ystod y dydd yfory (14.6.24) yn gwerthu breichledi, torchau allwedd a chacennau. Mae cost y cynnyrch yn amrywio o 20c i £1. Mae croeso i’r plant ddod ag arian parod gyda nhw i’r ysgol yfory i wario ar y stondin.

A group of Year 5 girls have worked tirelessly over the last few weeks preparing and making products to sell. The aim of the girls is to make a profit in order to buy ice cream for all the pupils at the school at the end of the year.

To bring  at the school to an end, the girls will be selling bracelets, key rings and cakes during the day tomorrow (14.6.24). The cost of the products vary from 20p to £1. Children are welcome to bring cash with them to school tomorrow to spend on the stall.

Diolch yn fawr.