Sul y Cofio – Rememberance Sunday

Yn ystod yr wythos hon bu disgyblion blwyddyn 5 yn creu gwaith ar gofio 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.  Hoffwn rannu gyda chi engrhaifft o gerdd ysgrifenwyd gan ddisgybl.

Year 5 children have been creating poetry this week to remember 100 years since the end of the First World War.  We would like to share with you a poem written by one of the students 

Mi fydd rhai disgyblion yn cynrychioli Ysgol Bro Alun yn y Gwasanaeth Cofio bore dydd Sul, ger y cofadail, Gwersyllt, ac yn gosod torch. 

The school will be represented by Ysgol Bro Alun pupils this coming Sunday morning at the cenotaph, Gwersyllt,  as part of the Rememberance Sunday Service and will be laying a wreath.