Taith Caerdydd / Cardiff Trip

I sylw rhieni Bl 5 – bydd yn 6:00pm ar y bws yn cyrraedd nôl i’r ysgol heno. 🚌

FAO Year 5 parents – it will be 6:00pm on the bus arriving back at the school tonight. 🚌