TALU AM GINIO YSGOL – PAYING FOR SCHOOL MEALS

TALU AM GINIO YSGOL

Gallwch wneud taliadau ar-lein o heddiw 2/2/18 am ginio ysgol eich plentyn gyda cherdyn debyd/credyd ar:

http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun

PAYING FOR SCHOOL MEALS

From today 2/2/18 you are able to make payments online by debit/credit card to pay for school meals at:

http://www.wrexham.gov.uk/broalun