TRIP BL3

AR GYFER Y TRIP DDYDD MERCHER, MI FYDD Y PLANT TU ALLAN RHAN FWYAF O’R DIWRNOD, FELLY DILLAD CYNNES OS GWELWCH YN DDA!

DWR CYMRU

FOR THE TRIP ON WEDNESDAY, THE CHILDREN WILL BE OUTSIDE FOR MOST OF THE DAY, SO WARM CLOTHES PLEASE!

capture2