TRIP CAERDYDD BL5 – YR5 CARDIFF TRIP

Bydd plant Bl5 sy’n mynd i Gaerdydd yn dod â thystysgrif iechyd a diogelwch adref heddiw.  Gofynnwn yn garedig i chi ei gwblhau a’i ddychwelyd erbyn dydd Llun, Mai 20fed os gwelwch yn dda.

Byddwch yn derbyn mwy o fanylion ynglyn â’r daith pan fyddwn wedi derbyn manylion pellach.

Diolch yn fawr

Year 5 pupils going on the Cardiff trip will be bringing home a health and safety certificate home today.   Please complete and return by Monday, 20th of May.

Further details regarding the trip will be sent home as soon as we have them.

Thank you

Miss Ffion Hughes