Welsh Whisperer

Cawsom ddiwrnod cofiadwy a gwerth chweil yng nghwmni ardderchog yr Welsh Whisperer.

Bu’r Llysgenhadon Iaith yn cyfansoddi cân wreiddiol am Ysgol Bro Alun – mae hi’n gân arbennig iawn blantos!

Pnawn ‘ma cawsom gyfle i ddawnsio, jeifio a joio yn y gig awyr agored.  Dwi’n siwr bu coesau a lleisiau blinedig heno gan y plant.

 

We’ve had a memorable and worthwhile day in the company of the talented Welsh Whisperer.

Our Welsh Language Ambassadors composed an original song all about Ysgol Bro Alun – it’s a very special song.

This afternoon we had the opportunity to dance, jive, and enjoy the outdoor gig.  I’m sure the pupils will have tired legs and voices tonight!

https://www.j2e.com/ysgol-bro-alun/AwelWatson-Smyth/IMG_9910.mov/

Dyma hi, cân newydd sbon Ysgol Bro Alun, cliciwch y linc isod:-

Here it is, Ysgol Bro Alun’s catchy new track, please click the link to watch the video:-

https://www.j2e.com/ysgol-bro-alun/AwelWatson-Smyth/IMG_9853.MOV/