Wythnos Lles Llwyddiannus / Successful Wellbeing Week

Wythnos Lles Llwyddiannus iawn.
Diolch yn fawr i Mrs Edwards a Mrs Jones ein beirniaid heddiw am eu gwaith caled drwy’r dydd.
Llongyfarchiadau mawr i lys Derwen heddiw am ennill Eisteddfod Ysgol Bro Alun 2019.
Da iawn i’r holl blantos am gystadlu’n arbennig o dda dros y ddau ddiwrnod, den ni’n falch iawn ohonoch chi.
Dyma uchafbwyntiau heddiw i chi fwynhau.
Mwynhewch y penwythnos!

It has been a very successful Wellbeing Week at the school.
We would like to thank Mrs Edwards and Mrs Jones our judges today for their hard work.
Many congratulations to Derwen house for winning Ysgol Bro Alun’s 2019 Eisteddfod.
A special thanks goes to all the pupils for their fantastic performances, they were superb!
Here are a few more highlights for you from today’s Eisteddfod.
Enjoy your weekend!