#Wythnos4Diben 21.3.22-25.3.22 #4PurposesWeek


Mae Cyngor Ysgol Bro Alun ac Ysgol Plas Coch wedi penderfynu trefnu wythnos o weithgareddau diddorol i gyflwyno’r Cwricwlwm Newydd i Gymru. Bydd y disgyblion yn ymgyfarwyddo â’r dulliau newydd o ddysgu ac yn rhoi sylw penodol i’r 4 diben dros yr wythnos.

Dyma boster gwybodaeth gan y Cynghorau Ysgol i gyflwyno #Wythnos4Diben

Beth am ddilyn yr wythnos ar Drydar? Byddwn yn rhannu gwybodaeth am #Wythnos4Diben ar ap yr ysgol hefyd.

 

Ysgol Bro Alun and Ysgol Plas Coch School Councils have been collaborating to organise a week of engaging activities to introduce the new Curriculum for Wales. The pupils will be familiarising themselves with the new approaches to learning and will pay particular attention to the 4 purposes over the week.

Here is an information poster designed by the School Councils.

How about following our journey on Twitter? We will also be sharing information about #4 PurposesWeek on the school ap.