Ymarfer Corff BL3-6 / Years 3-6 PE

Bydd gwersi ymarfer corff ar y diwrnodau canlynol :

BL3 – Dydd Llun a Dydd Mawrth

BL4 – Dydd Llun a Dydd Mercher

BL5 – Dydd Mercher a Dydd Iau

BL6 – Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff ar y diwrnodau yma. Rhaid gwisgo siwmper ysgol os gwelwch yn dda. 

 

PE lessons will be on the following days :

Year 3 – Monday and Tuesday

Year 4 – Monday and Wednesday

Year 5 – Wednesday and Thursday

Year 6 – Tuesday and Wednesday

The children will need to come to school in their PE kit on these days. A school jumper must be worn (no tracksuits/other jumpers please). 

 

Diolch yn fawr.