Ymweliad i Sinema ODEON / ODEON Cinema Trip

Ar Ddydd Llun 19/12/22, bydd holl ddisgyblion yr ysgol yn ymweld â’r sinema yn ystod y bore. Mae croeso i’r plant ddod a bag bach o fferins i fwynhau yn ystod y ffilm.

Rydym yn hynod o ddiolchgar i Gyngor Cymunedol Gwersyllt am gyfrannu’n hael tuag at gost y bws. Gobeithio bydd y plant yn mwynhau!

On Monday 19/12/22, all pupils at the school will visit the cinema in the morning. Children are welcome to bring a small packet of sweets to enjoy during the film.

We are incredibly grateful to Gwersyllt Community Council for generously contributing towards the cost of the bus. We hope they have a wonderful time!

Diolch yn fawr / Thank you