YMWELIAD – KEY STRINGS – VISIT

Pnawn dydd Iau daeth cwmni Key Strings i’r ysgol i gynnal gweithdy gerddoriaeth.  Cafodd y plant bnawn llawn adloniant  ac wrth eu boddau yn gwrando ac yn cymryd rhan.  

Thursday afternoon the Key Strings company held a musical workshop.  The children had a very entertaining afternoon and enjoyed listening and taking part.

KEY STRINGS