Ymweliad – Marc Griffiths – Visit

Cafodd y plant eu diddanu gan Marc a’i ffrindiau bore ma tra’n dysgu gwersi pwysig am les. Diolch yn fawr am yr hwyl a’r sbri!

Everyone was entertained by Marc and his friends this morning and learnt important lessons about wellbeing. Thank you very much for a fun morning!