12kg o blastig! / 12kg of plastic!

Bore ‘ma, fe glywsom ein bod wedi llwyddo i gasglu 12kg o gaeadau plastig. Dyma ddau aelod o ‘r Cyngor Eco yn cyflwyno’r wybodaeth gyffrous yma i’r  ysgol gyfan yn y gwasanaeth. Targed y Cyngor Eco oedd casglu 10 kg felly rydym mor ddiolchgar am ymroddiad pawb at y prosiect. Daliwch ati!

It was announced this morning that we have managed to collect 12kg of plastic bottle lids. Here are two members of the Eco Council sharing this exciting information to the whole school in our assembly. The Eco Council’s target was to collect 10 kg so we are so grateful for everyone’s commitment to the project. Let’s keep going!